Bongabon Today

Santa Catalina

Mahal na Patrong Sta. Catalina, Ipanalangin mo kami
Isa sa dahilan kung bakit kilalang kilala ang Santor Bongabon ay dahil sa Patrong SANTA CATALINA NG ALEXANDRIA
Si Santa Catalina ay isang karaniwang babae na may angking ganda at talino kaya sinabi niya na kung sino man ang magnanasa sa kanya ay dapat mapapantayan ang kanyang ganda at talino.
Nag-aral siya ng pilosopiya at pinasok nya rin ang doktrinang Kristiyanismo. Nakita niya kung gaano kalupit ang naging karanasan ng mga kristiyano noong panahong iyon. Marami silang pinapatay at pinaparusahan sa kadahilanan ito’y utos ng Emperador. Kaya naman siya ay pinatawag at hinarap sa limampung pilosopo. Hinarap niya ang mga ito at nabigla sila sa kanyang angking talino na naging daan upang sundan nila ang daan papuntang Kristyanismo at tanggapin at kilalanin si Kristo.
Sa tindi ng galit ng Emperador ay pinapatay niya ang (50) limampung pilosopo at pinatawag niya si Santa Catalina at inalok ng isang marangyang kasal. Hindi niya ito tinanggap kaya naman pinakulong siya. Habang nasa kulungan pinasampalataya niya ang mga sundalos at pati na rin ang asawa ng Emperador upang maging Kristiyano.
Hinatulan ng kamatayan si Santa Catalina sa isang napakalupit na paraan. Pinasagasa siya sa gulong na puno ng matutulis na pako. Ngunit nang pinaikot ang gulong ay bigla itong nangawasak kaya naman inutos ng Emperador na putulan ng ulo si Santa Catalina. Ang karumaldumal na kamatayan niya ay tanda ng daigdig sa paglaban niya para sa katotohanan at katuwiran.
Nanatiling buhay sa simbahang katoliko ang buhay na dinaanan ng ating mahal na patron, ang pakikibaka niya para sa katotohanan at katuwiran.